Blog

November 8 José Mourinho je United zkazil Ronaldo noc Sidst udgivet den 08-11-2018

Portugalská hv?zda vyst?elila skv?lý konec, aby vedl svou stranu v druhé polovin? proti Manchesteru United. Leonardo Bonucci hrál skv?lý mí? p?es vrchol a Ronaldo, hluboko uvnit? boxu, ude?il sladkou volley p?ímo p?es David de Gea. Ronaldo, který nosil Fotbalové dresy, vst?elil sm?šný gól proti jeho bývalému klubu, ukázal své abs, zatímco oslavoval a poté se omluvil fanoušk?m za to, že tak u?inili. Ronaldo vstoupil tak, aby vy?istil sv?j 121. gól v sout?ži, ?ímž se zdálo, že rozhodujícím p?ísp?vkem je práv? to, když to bylo nejd?ležit?jší.

Cíl skon?il sucho pro bývalou hv?zdu Real Madrid, která na žádném z posledních 20 záb?r? Ligy mistr? nezaznamenala celkovou délku 453 minut. Nicmén?, José Mourinho je United, tak nekonzistentní a ohromující v Premier League, roztrhal form knihu, rozpustil scéná? a zkazil Ronaldo noc. Tým Juventus neúsp?šn? udržel vedení. Fanoušci v dresy Juventus jsou trochu zklamaní. Pro Juventus se vyhlídka na výhru skupiny H s dv?ma náhradními hrami vypa?ila a a?koliv nem?li št?stí, že hru skon?ili s ni?ím.

 

September 27 Chelsea bude v následujících kolech fanoušk? v?dc? a p?íznivc? Sidst udgivet den 27-09-2018

Eden Hazard produkoval pozoruhodnou p?íležitost, poté, co p?ichází jako náhrada za druhou polovinu, a jeho nové odhodlání je v této sezón?. Eden Hazard vytvo?il pro Chelsea chvíli kouzel, když p?išel z lavi?ky, aby získal vít?ze proti Liverpoolu ve vít?zství 2-1 v Ligovém poháru v Anfieldu ve st?edu. Nosit dres Liverpool, Daniel Sturridge otev?el bodování s fantastickým cílem jeho vlastní, akrobatické reakce na parried save od Willy Caballero v 58. minut?. Byla to další frustrující noc pro Alvaro Morata, když Chelsea úto?ník nedokázal ud?lat dopad, který Sturridge ud?lal na druhém konci.

Sturridge pokra?oval v dokázání, že se vrátí do formy po no?ním m?ru se zran?ním, ale Liverpoolova obrana chyb?la v d?ležitých okamžicích. To je Chelsea, která se pohybuje do kola 16, zatímco Liverpool vystupuje z konkurence brzy. Nebylo to zbyte?né, jelikož se jednalo o další šanci na první trofej, jelikož manažer Liverpoolu se pro Kloppa dostal. Fanoušci v Fotbalové dresy jsou zv?daví na další vývoj. S Liverpoolem a Manchester United z turnaje bude Chelsea v následujících kolech fanoušk? v?dc? a p?íznivc?.

 

September 19 Manchester City je t?eba zlepšit Sidst udgivet den 19-09-2018

Pep Guardiola p?iznal p?edtím, než se tato hra stala frustrovanou kv?li neschopnosti Manchester City d?lat jednoduché v?ci dob?e. Up?ímn?, fanoušci v dresy manchester city jsou velice zklamáni. Guardiola podával bankový zákaz, když byl vyslán do posledního ?tvrtletí do Liverpoolu a sout?žní favority se jim nepoda?ilo vy?ešit. Vy?ízl bídnou postavu, nepochybn? frustrovaný, že nedokázal p?edat jeho zprávu z dotyku. Chyby st?edopravce Fernandinho vedly k ob?ma gól?m v Lyonu, což nazna?ovalo, jak neopatrný City byl proti týmu, který skon?il t?etí ve francouzské ligové sezon? a byl dokonce držen k remíze o víkendu 10-muž Caen.

"V Lize mistr? máte nulovou marži," ?ekl Arteta. "Pokud ztratíte soust?ed?ní, pokud nevyhráváte souboje, zaplatíte cenu." Je to ješt? dlouhá cesta. Nosit Fotbalové dresy, hrá? by m?l být sjednocen než d?íve. Možná jediný d?vod, pro? se m?sto v prvním polo?ase cítí poškozeno, byl Gabrielovi Ježíšovi odep?en trest, když byl propušt?n bývalým obráncem Manchesteru Rafaelu da Silvu t?sn? p?ed tím, než nastoupil Depay.

 

September 19 Manchester City je t?eba zlepšit Sidst udgivet den 19-09-2018

Pep Guardiola p?iznal p?edtím, než se tato hra stala frustrovanou kv?li neschopnosti Manchester City d?lat jednoduché v?ci dob?e. Up?ímn?, fanoušci v dresy manchester city jsou velice zklamáni. Guardiola podával bankový zákaz, když byl vyslán do posledního ?tvrtletí do Liverpoolu a sout?žní favority se jim nepoda?ilo vy?ešit. Vy?ízl bídnou postavu, nepochybn? frustrovaný, že nedokázal p?edat jeho zprávu z dotyku. Chyby st?edopravce Fernandinho vedly k ob?ma gól?m v Lyonu, což nazna?ovalo, jak neopatrný City byl proti týmu, který skon?il t?etí ve francouzské ligové sezon? a byl dokonce držen k remíze o víkendu 10-muž Caen.

"V Lize mistr? máte nulovou marži," ?ekl Arteta. "Pokud ztratíte soust?ed?ní, pokud nevyhráváte souboje, zaplatíte cenu." Je to ješt? dlouhá cesta. Nosit Fotbalové dresy, hrá? by m?l být sjednocen než d?íve. Možná jediný d?vod, pro? se m?sto v prvním polo?ase cítí poškozeno, byl Gabrielovi Ježíšovi odep?en trest, když byl propušt?n bývalým obráncem Manchesteru Rafaelu da Silvu t?sn? p?ed tím, než nastoupil Depay.

 

September 13 Pochettino: Máme d?v?ru a d?v?ru v Harry Kane Sidst udgivet den 13-09-2018

Jen m?síc do sezóny 2018-19, forma Harryho Kane je zdánliv? d?vod k obavám po pomalém startu pro Tottenham a Anglii. Neville v??í, že kapitán Anglie pot?ebuje "duševní p?estávku", zatímco Jamie Carragher si myslel, že vypadá "pomalý" v sobotní porážce 2-1 do Špan?lska. Nicmén?, Merson tvrdí, jak se sem vrátil jeho kolega semifinalista Hazard do jeho klubu v jemné form?, vyvrací tvrzení, že Kane bojuje s únavou. Tottenham?v kou?ový personál poznal Harryho Kaneho dostate?n? dob?e, aby ?ídil kapitána Anglie b?hem špatného období podle Mauricia Pochettina, který trvá na tom, že úto?ník z?stane jedním z nejlepších v Evrop?. Fanoušci, kte?í nosí dres Harry Kane, mají také d?v?ru v n?ho.

Takže jediný ?as ve své karié?e v Spursu se Kane vrátí k akci v Premier League poté, co první mezinárodní p?estávka již otev?el sv?j gólový bod pro sezónu. "Nejd?ležit?jší v?cí je d?v?ra a d?v?ra, kterou v n?m máme," ?ekl Pochettino. Pochettino ?íká, že nebude mít žádné váhání p?i výb?ru Kana, aby za?al a trvá na tom, že tréninkový personál týmu Spurs je nejvhodn?jším ?lov?kem, aby se rozhodl pro jeho fyzickou a duševní pohodu. A Merson ?íká, že by nem?lo být dlouho, než uvidíme, jak Kane nosí Fotbalové dresy a vrátí se k normálním brankovým gól?m.

 

September 11 LIVERPOOL nev??í, že Lovren bude hrát znovu do konce ?íjna Sidst udgivet den 11-09-2018

O?ekává se, že LIVERPOOL, st?edop?edseda Dejan Lovren, se v tomto m?síci vrátí k prvnímu týmu, ale klub nev??í, že bude moci nosit Fotbalové dresy a hrát znovu až do konce ?íjna. 29-letý obránce se vrátil z Melwooda na konci srpna poté, co se zú?astnil finále mistrovství Chorvatska v Chorvatsku, ale p?išel s problémem žalude?ního svalu, který p?iznal, že klub není "š?astný". pomoci Chorvatsku dosáhnout finále Sv?tového poháru v Rusku v lét?. Lovren nevylou?il možnost vystoupit p?edtím, než p?ijde další tranža mezinárodních za?ízení.

Ale Liverpool nechce donutit Lovrena zp?t p?íliš brzy a navzdory tomu, že mají nabitý plán, musí ješt? stanovit o?ekávaný termín návratu, a to ?ekn?me Liverpool Echo. Taková prodloužená lh?ta je pro Liverpool frustrující, obzvlášt? proto, že strana Jurgena Kloppa má ?adu velkých zápas? p?ed mezinárodními lety v ?íjnu. Fanoušci, kte?í nosí dresy Liverpool, se stále obávají svých zran?ní. P?sobivá forma st?edoplošního dua Joe Gomeze a Virgila van Dijka m?že také omezit možnosti Lovrenova návratu do kondice. Liverpool hrát Tottenham, PSG, Southampton, Chelsea, Chelsea znovu, Napoli a Manchester City p?ed další ?íjnové p?estávce.

 

September 5 Kroos chce od n?j vid?t víc Leroye Saneho Sidst udgivet den 05-09-2018

Leroy Sane nevyužívá sv?j potenciál a musí se zlepšit, jak to má ud?lat, ?íká týmový kolega Toni Kroos z n?meckého branká?e Manchesteru. M?sto utekl s domácím titulem v lo?ském sezón?, ale ud?lal ?tvrtletní p?ekážku soupe??m Liverpoolu v Lize mistr? a Sane byl vylou?en z n?meckého týmu p?ed Sv?tovým pohárem. Žádný sv?tový pohár. Místo startu pro m?sto. Neuv??iteln? by jeho první start sezony mohl být v zít?ejším zápase proti Francii v Allianz Arén?. Fanoušci, kte?í nosí Fotbalové dresy, o?ekávají jeho výkon. Nicmén? získal odvolání n?meckému družstvu za to, že jejich League národ? st?etává s Francií a je p?átelský proti Peru - a Kroos chce od n?j víc víc.

Nosit dresy manchester city, Sane získal v roce 2017-18 ocen?ní Young Player of the Year za profesionální fotbalisty, když zaznamenal 10 gól? a v minulé sezón? 15 minut asistence 15krát. Riyad Mahrez dorazil z Leicesteru jako p?ímý soupe? k Saneovi, který v lo?ské sezón? vystupoval ve 32 zápasech, protože m?sto bylo korunováno šampiony. N?mecko vyvrcholí svou kampa? Ligy národ? se zápasem proti mistrovství sv?ta ve ?tvrtek ve Francii a Kroos v??í, že jedine?ná sada dovedností Sana by mohla být pro n? skute?ný p?ínos.

 

September 4 Není nic jiného než pomalý start, který Ronaldo vydržel v lo?ském roce Sidst udgivet den 04-09-2018

Cristiano Ronaldo má nejvíce necht?né statistiky v celém evropském fotbalu. Od p?íjezdu do Turína za 88 milion? liber z Realu v lét?, dop?edu ješt? nenalezl zadní ?ást sít?. Ronaldo je cílový strach je neobvyklé pro superstar, který byl b?hem jeho devíti let v La Lig? neustále rozho??en. Abych byl up?ímný, fanoušci, kte?í nosí dresy Juventus, možná trochu zklamali. Italské noviny Gazzetta dello Sport odhalily platy všech hrá?? Serie A, p?i?emž 33letý hrá? si doma daleko víc než kterýkoli jiný soupe?. Podívejte se na níže uvedené obrázky, abyste odhalili 10 nejlepších hrá?? v Serii A ve srovnání s Cristiano Ronaldo.

Fotbalová statistika Squawka uvádí, že Ronaldo "ud?lal více zásah? bez bodování než kterýkoli jiný hrá? v evropských p?t nejlepších ligách." Max Allegri promluvil s DAZN: "Cristiano Ronaldo? Série A není snadná liga. V porovnání s Ligou se jedná o jinou ligu, takže bude muset p?izp?sobit svou hru. "Jsem také p?esv?d?en, že bude nosit nové Fotbalové dresy a bude více bodovat. Oživení sportovních dat Opta p?ipomn?la uživatel?m sociálních médií, že zatímco Ronaldo m?že mít "nulové cíle z 23 výst?el? v této sezón?", není to jiné než pomalý start, který vydržel v lo?ském roce.

 

August 29 Pogba zaznamenal v této sezon? tresty v obou zápasech Premier League Sidst udgivet den 29-08-2018

Letní okno se práv? chystá zav?ít, ale Barcelona má stále ješt? podnikání a podle sportu obsahuje i n?které z nejd?ležit?jších cíl?. Pogba byl siln? propojen s p?esunem do Camp Nou. Bude nosit dresy Barcelona letos v lét?? Barcelona obránce Gerard Pique ?ekl, že Paul Pogba bude v novém Campu vítán, pokud vít?z Sv?tového poháru ve Francii skon?í s Manchesterem United. Pogba v této sezon? zaznamenal tresty v obou zápasech v Premier League, kde v nep?ítomnosti Antonio Valencie nosil kapitánskou bandu.

Pique ?ekl: "Pogba je velmi dobrý hrá?, protože nosil Fotbalové dresy, ale Manchester United hrá? a te? uvidíme, jestli se n?co stane." Barcelona si koupil ?ty?i hrá?e letos v lét?, v?etn? záložníka Arturo Vidal, ale m?že ješt? u?init dodate?né podpisy p?ed termínem 31. srpna. "Barcelona spojuje Manchester City znamenalo, že United nikdy nebudou moci pokoušet Pepa Guardiola p?evzít do Old Trafford. Pogba se p?est?huje v pátek.

 

August 27 M?sto m?lo více mí?e a n?kolikrát se p?iblížilo Sidst udgivet den 27-08-2018

Pep Guardiola, šéf m?sta, ?ekl, že je dobré, aby týmy v Premier League vid?ly týmy, které se snažily porazit Manchester City, a?koli odmítl kritizovat manažery, jejichž týmy sedí a brání. A fanoušci, kte?í nosí dresy manchester city, stále mají d?v?ru pro sv?j tým. I p?es neúsp?ch, Guardiola není nadm?rn? znepokojen a ?ekl, že teprve když skon?í první mezinárodní p?estávka, za?ne sezóna skute?n? s nep?erušovaným pr?b?hem her. Zmínil se: "Získali jsme bod, nebo jsme upustili dva nebo cokoliv, ale je to sou?ást sout?že."

Vlci frustrovaní m?sta na dlouhou dobu v Molineux, ale rozhodn?, oni byli také schopni zp?sobit jim problémy na druhém konci. Jak se o?ekávalo, m?l City více mí?e a p?iblížil se n?kolikrát, ale Wolves se ujal vedení v úvodních fázích druhého polo?asu. Dalšími soupe?i m?sta jsou Newcastle United, kte?í byli ultra-defenzivní, když se ob? strany sešli v obou sezónách v minulé sezón? v Premier League. Hrá?i již nosili Fotbalové dresy a byli p?ipraveni bojovat o ?est. "Víme, jak t?žké to bude - m?žete si p?edstavit proti Newcastle a Raf? Benitez, že to bude t?žké." Dodal Guardiola.

 

August 23 Mkhitaryan: Každý má sv?j vlastní názor Sidst udgivet den 23-08-2018

Arsenal se bude snažit zaznamenat své první body nové sezóny, když budou v sobotu odpoledne ?elit West Hamu Manuel Pellegrini. Fanoušci, kte?í nosí dresy Arsenal, jsou nadšení z nadcházejících her. Unai Emery chválí n?kte?í odborníci a analytici za po?áte?ní podklad, který provádí u spole?nosti Arsenal. Henrikh Mkhitaryan vysko?il na obranu svého nového trenéra, který kritizoval jeho rozsáhlý postup p?i porážkách Gunners proti Manchesteru a Chelsea. Je bezpe?né p?edpokládat, že to není zp?v, který Unai Emery doufal, že slyší kolem sebe jen dv? hry do své vlády Arsenalu, ale Špan?l dostal k?est ohn? v severním Londýn?.

Všechna práce, kterou Emery provádí v Arsenalu, jsou vynikající. A fanoušci v??í, že hrá?i, kte?í v letošním roce nosí Fotbalové dresy, budou mít lepší výkon. V obou p?edstaveních jsou zatím velmi povzbudivé náznaky. A v exkluzivním rozhovoru s Sky Sports News Mkhitaryan ?ekl: "Každý má sv?j vlastní názor. Víme velmi dob?e, na co hrajeme a jak musíme hrát." Vezmeme-li v úvahu to všechno, Kampa? 2018-19 nemusí být p?ípad Emeryho, který je "Wenger v p?estrojení" a více p?ípad "stejného starého Arsenalu".

 

August 15 Grujic je pravd?podobn?jší, že p?jde do zahrani?í Sidst udgivet den 15-08-2018

Skupina Serie A doufala, že srbské mezinárodní zajistí p?j?ku na nadcházející kampa? a cht?la, aby se v p?íštím lét? uskute?nilo p?esun 10 milion? EUR. Podle The Echo je James Pearce a ESPN je Glenn Price nabídka byla okamžit? odmítnuta Liverpool. Liverpool, který hodnotí Grujic za p?ibližn? 20 milion? liber, stále v??í, že 22letý má v Anfieldu budoucnost. Fanoušci, kte?í nosí dresy liverpool 2018, jsou zv?daví na další krok. Gruji? odmítl možnost vrátit se do nových hrá?? Premier League Cardiff City, kde strávil druhou polovinu minulé sezóny.

Kluby fotbalové ligy mohou podepsat hrá?e do 31. srpna, ale Grujic je pravd?podobn?jší, že p?jdou do zahrani?í. Liverpool je považován za Grujic pravd?podobn? první týmový hrá? pro klub p?íští sezónu. Vždycky d?lá p?knou práci, protože nosil Fotbalové dresy. ?ervení jsou ochotni ho p?j?it, ale cht?jí, aby podepsal novou smlouvu, než ud?lí další do?asné kouzlo. Cílem je ale, že Klopp a jeho tréninkový tým, který vidí obrovský potenciál v šestnáctiletém vyhlídkovém pohledu, je nadále hodnocen. CSKA byla údajn? v b?hu podepsat Grujic, když se p?est?hoval do Anglie z Red Star.

 

August 14 Mbappe er nu fælles tredje favorit Sidst udgivet den 14-08-2018

Stigningen af ??Mbappe har været en forbløffende, med den 19-årige i sommer færdiggør hans uundgåelige flyt fra Monaco til sin hjemby for 180 millioner euro. Mbappe blev udnævnt til turneringens bedste unge spiller efter at have scoret fire mål - herunder to i en scintillating individuel præstation mod Argentina - for at hjælpe Frankrig med at løfte trofæet. Hans ekstraordinære præstation vinder mange fans til at bære mbappe dres til at juble for ham. "Ting kan udvikle sig i denne sæson, afhængigt af om Neymar vender tilbage til sit bedste niveau," sagde Leroy. "Hvis det sker, er han foran Mbappe med hensyn til statistik og indflydelse."

Faktisk mere end fire måneder før hans 20 års fødselsdag har Mbappe en streng af sådanne 'firsts' til hans kredit og står klar til at overtage fra Neymar som hans klubs førende attraktion. Yderligere anerkendelser synes sikkert at følge de kommende år for Mbappe med Neymar iøjnefaldende i hans fravær. Brugt Fotbalové dresy, Mbappe er nu fælles tredje favorit på 10-1, for at vinde Ballon d'Or - kortere odds end Lionel Messi. Til trods for en national diskant i sidste sæson, blev det virkelig ikke til at blive forfrisket, da Mbappe tog sig tid til at bosætte sig, og Cavani og Neymar roede over straffe.

 

August 8 Will Salah udrží svou korunu? Sidst udgivet den 08-08-2018

Po jeho velkém p?esunu do Liverpoolu v lo?ském lét? nem?l Mohamed Salah žádné potíže, když zjistil, jak v Anglii dosáhnout gól?. Minulý rok Salah dosáhl 32 gól?, aby vytvo?il nový rekord v sezón? 38 zápas? Premier League. Jeho báje?ný výkon vyhrává tolik fanoušk?, kte?í nosí dres Salah, aby k n?mu vyk?ikli. Vp?edu se v lét? roku 2017 vym?nil z Libye Romy do Liverpoolu 38 milion? dolar? (49,2 milion? dolar?) a prokázal smlouvu, p?i?emž 44krát vedl Reds do finále Ligy mistr?.

Salah se chystá zahájit další památnou kampa? v ned?li, kdy Reds hostí West Ham v jejich otvíráku Premier League. Liverpool se v offseasonu dostal ješt? lépe. Fabinho a Naby Keita p?icházejí do st?edu a p?idávají další energii a oceli, zatímco p?ední t?i z?stávají neporušené. Will Salah udrží svou korunu? Fanoušci, kte?í nosí Fotbalové dresy, jsou velmi zv?daví na jeho výkon. P?ed zahájením nové kampan? bývalý úto?ník Fulham, Manchester United a Tottenham Hotspur neuvedl Liverpool vp?ed jako jednu z jeho výher, aby vyhrál cenu.

 

May 31 Umtiti: Griezmann je fantastický a m?že nám dát spoustu v?cí Sidst udgivet den 31-05-2018

P?evodové okno je op?t otev?ené a po p?íštích dvou m?sících budou spole?né názory kluboví ú?edníci, kte?í se rozb?hnou až po kompletní nabídky. Antoine Griezmann m?l v hlav? jasn? najevo, že by cht?l letos v lét? podepsat barcelonskou Barcelonu, a to až do té doby, než vyhrál Europa League s Atletico Madrid a jeho spoluhrá?i d?lali, co mohli, aby ho p?esv?d?ili, aby z?stal. Francouzský mezinárodní nosil Fotbalové dresy a bojoval o Atletico po ?ty?i sezóny a již se stal jedním z nejlepších evropských p?edk?. Zatímco tento potenciální p?evod by mohl zp?sobit významný nep?íznivý dopad na Atletico, bylo by to pro Barcelona velkým vít?zstvím.

A? už byl široký jako k?ídlo nebo jako úto?ník, Griezmannova schopnost p?ehrávat je bezkonkuren?ní a byla by nutným dopl?kem k Barcelon?. Griezmann byl viditeln? znepokojen jeho lé?bou a musel být ut?šen bývalým Liverpool úto?níkem a legendou Atleti Fernanda Torres. Fanoušci, kte?í nosí dresy Francie, jsou velmi ochotni sledovat jeho výkon ve Sv?tovém poháru. Na vrcholu tohoto Umtiti, který je v procesu schvalování nové smlouvy, nedávno mluvil o tom, jak š?astný bude Griezmann v Barcelon?: "je fantastický a m?že nám dát spoustu v?cí."

 

May 23 Tým Liverpool v Evrop? by hrál formu 3-4-2-1 Sidst udgivet den 23-05-2018

Pro Mohamed Salah, Sadio Mane a Roberto Firmino bude finále Ligy mistr? nejv?tší zápas jejich dosavadní kariéry. Fanoušci, kte?í nosí Fotbalové dresy, jsou velmi zv?daví na výsledek. Liverpool vyhrál slavnou sout?ž p?tkrát - více než kterýkoli jiný anglický klub - zatímco Real je nejúsp?šn?jším týmem turnaje. "V Madridu není žádný pocit strachu o Liverpoolu - mezi ?editeli, mezi hrá?i," ?ekl Torres. "Jsou uvoln?ni v Madridu p?ed tímto finálem. Nikdy nebyli v klubu tak klidní a sebejistí, než je konec. "

Naposledy, když se tito dva setkali, byl naposledy Real ztracen finále v této sout?ži. Stejn? jako v p?edchozích n?kolika hrách to nebylo klasické finále, což je záke?ná záležitost, o které rozhodl jediný gól, který Alan Kennedy skóroval osm minut od konce. Zde je návod. Nejv?tší tým spole?nosti Sportsmail v Liverpoolu v Evrop? by hrál formu 3-4-2-1. Fanoušci, kte?í nosí dresy liverpool, se t?ší na funkci této formace. M?že to být netradi?ní, ale najde si domov pro muže, jejichž otisky prst? jsou v celé této slavné trofejí.

May 10 Juventus je první italský tým, který dokon?il dvojnásobek po ?ty?i roky v ?ad? Sidst udgivet den 10-05-2018

Vít?zství 4-0 zavazuje ?tvrtou po sob? jdoucí Coppa Italia. Takže absolutní je dominance Juventus domácí scény v t?chto dnech, že si mohou z?ejm? dokonce si dovolit sami sebe-referen?ní skóre. Fanoušci, kte?í nosí dresy Juventus, jsou velmi hrdí na sv?j úsp?ch a o?ekávají sv?j skv?lý výkon v dalších hrách. Jednalo se o t?ináctý výherní pohár pro Juventus, p?inejmenším o ?ty?i více než kterýkoli jiný tým, kte?í jsou také p?ipraveni stát se prvním italským týmem, který dokon?í dvojnásobek po ?ty?i roky v ?ad?.

Miláni byli odp?rci, jejichž sny se tentokrát rozpadly na stadionu Olimpico. Naposledy, když Juventus porazil Milan nejmén? ?ty?mi branami, p?išel p?ed více než 20 lety - v šestém kole v Serii A v roce 1997. Takže v tom okamžiku, kdy finálové fanoušci dokonce odložili Fotbalové dresy aby ukázali své vzrušení. Milan hrál s oprávn?nou opatrností b?hem první poloviny a poda?ilo se udržet v?ci t?sné. Jakmile zaostávali, rozpadli se. Ale p?ed pauzou došlo k rozporu, když byl Hakan Calhanoglu p?emožen jen na to, aby rozhod?í ude?il píš?alku do branky, aniž by Milanu ud?lil volný kop. Milán se p?iblížil, když st?edový záložník Juventus Blaise Matuidi skoro skóroval vlastní branku, když ude?il post s neúsp?šným vylou?ením.

April 18 Debuchy zaznamenal své nové kluby neporazené Sidst udgivet den 18-04-2018

Ve ?ty?ech letech, kdy byl v Arsenalu, 12 milion? liber, Mathieu Debuchy, ud?lal jen 29 vystoupení v severním Londýnském klubu. Debuchy, 32, utrp?l pomalou smrt v jeho karié?e Gunners a nakonec byl z jeho bídy nakonec vy?azen z konce ledna s volným transferem do St Etienne. Francouz m?l dovoleno vstoupit do St Etienne na bezplatný transfer v lednu po pádu hromadného po?adí na emirátech. O?ekáváte jeho výkon ve francouzském národním týmu? Tady máme pro Vás dresy Mistrovství sv?ta 2018.

Debuchy zaznamenal také sv?j nový klub, který se stal neporaženým od svého vstupu a pomohl se jim dostat až osm v Ligue 1. V ned?li byl Debuchy v akci pro svou stranu proti Štrasburku a vyhrál vít?ze v jejich 1-0 vít?zství. Zdá se, že na novém míst? bude mít skv?lý výkon. A máme také dresy N?mecko pro vás. Mnoho lidí o?ekávalo, že nyní 32letý zaplní mezeru zp?t do svého domovského státu a pom?že jeho týmu, když to bude vyžadovat. Alex Oxlade-Chamberlain byl dalším p?íkladem této sezóny poté, co byl v Liverpoolu vy?azen z ligy Ligy mistr? z Manchester City.

April 17 Neymar: Musíme vid?t pozitivní stránku zran?ní Sidst udgivet den 17-04-2018

Neymar "vypil" do Pa?íže Saint-Germain tím, že se nevrátil do klubu v?as, aby zvedl trofej Ligue 1 minulý týden, ?íká bývalá francouzská hv?zda Christophe Dugarry. P?esto, že p?iznal, že v této sezón? nebude moci hrát PSG znovu, je Neymar p?esv?d?en, že bude v?as spln?n na mistrovství sv?ta a ?íká, že se 17. kv?tna op?t vrátí na trénink ze zlomené nohy. O?ekáváte jeho návrat? Náš obchod vám nabízí nejmódn?jší dresy Mistrovství sv?ta 2018. S finálovým zápasem sezóny 19. kv?tna se hlavní obrat Neymara zm?nil na to, že bude vhodný pro mistrovství sv?ta. Ale když PSG získal v ned?li francouzský titul s vít?zstvím 7-1 proti Monaku, Neymar byl stále doma a poslal si fotografii, když hrával poker a sledoval rozhodné vít?zství. Tak jak bude v ?ervnu vystupovat? dresy Brazílie tady ?ekají.

"Získávám záv?re?nou zkoušku dne 17. kv?tna a pak budu mít možnost hrát," ?ekl na tiskové konferenci v Sao Paulu, kde on byl lé?ený. "Bylo strašlivé, že jsem se zranil, ale jsem spíše odpo?inutý, to je vzh?ru, musíme vid?t pozitivní stránku v?cí, od okamžiku, kdy za?nu trénovat, dám, budu se v?novat ješt? víc, protože je to sen, který p?ichází, je to Sv?tový pohár. "

April 9 Fernando Caceres: nelze ho m??it pouze v budov? infrastruktury Sidst udgivet den 09-04-2018

Argentina, Paraguay a Uruguay se dohodly na 12 m?stech, kde cht?jí v roce 2030 uspo?ádat sté výro?í sv?tového poháru. "Naše zem? bude mít osm hostitelských m?st, ale zatím nebylo rozhodnuto, protože toto rozhodnutí p?ijde pozd?ji." prezident FA Argentina, Claudio Tapia, ?ekl. O?ekáváte, že sv?tový pohár 2018? Náš obchod vám nabízí dresy Mistrovství sv?ta 2018 s p?kným designem. Nabídka se nemá otev?ít po dobu dalších ?ty? let, ale p?edstavitelé všech t?í národních orgán? tvrdí, že cht?jí spole?nou nabídku. Paraguay byl také jedním z 13 ú?astník?, ale sv?tový pohár se od té doby nezm?niteln? rozrostl a nyní má 32 tým?.

"Po?ád jsme našli [Messi], kte?í nám pomohli ší?it slovo o tom, že t?i zem? organizují Sv?tový pohár." ?ekl argentinský ministr sportu Carlos Mac Allister. Tady máme také dresy Argentina pro vás. Spole?ná nabídka by vid?la Argentina hostit osm ze 12 skupin ve fázi zahájení, s Uruguayem a Paraguayem dali každý dva. Sv?tový pohár se bude konat v Rusku v ?ervnu až ?ervenci, zatímco Katar bude p?edstavovat událost v roce 2022. "Dnes nem?žeme ?íci, jaké budou kone?né náklady pro každou z našich zemí, ale nem?že být m??eno pouze v budování infrastruktury. " Uruguayský ministr sportu Fernando Caceres ?ekl.

April 3 Conte nem?že ?ekat, až z Chelsea opustí Sidst udgivet den 03-04-2018

Chelsea v ned?li odevzdal dlouhý rekord úsp?ch? v Tottenhamu spolu s ambicemi Ligy mistr?. Ztráta do Spursu byla hnusným debaklem pro p?íznivce Blues, kte?í také musí žít s d?sledky poslední krize, která postihla jejich klub. M?žeme se hodn? nau?it z fotbalu. Máš rád fotbal? Tady máme pro Vás Fotbalové dresy. Antonio Conte je nemocný z politiky transferu Chelsea a nem?že se do?kat, až vystoupí z Stamford Bridge. Vialli ?ekl: "Conte nem?že ?ekat, až odešel z Chelsea. Nem?že stát, že prodávají nebo kupují hrá?e bez konzultace s ním.

Conte má jen jeden rok na zlepšené dohod? o 9,5 milionu liber, kterou podepsal poté, co v lo?ské sezon? získal titul. Conte strávil hodn? z druhé poloviny hry Spurs, která se míchala ve své technické oblasti, ruce vrazily do kapes, o?i na zemi. Na tebe ?ekají dresy chelsea. Eden Hazard byl mnohokrát d?ležitý rozdíl v d?ležitých p?ípravcích od jeho p?íjezdu do Anglie. V historii Chelsea bylo dlouhé období, kdy se obloha zdála být trvale šedá p?es most Stamford Bridge.

March 19 První gól Ligue 1 Dani Alves udržel PSG, aby vyhrál 2-1 v Nice Sidst udgivet den 19-03-2018

První gól Ligue 1 Dani Alvesu udržel Paris Saint-Germain uškrtit na titulu, když šli na své št?stí a vyhrál 2: 1 v Nice. Jako jeden z nejmenších hrá?? v parku, Alves vybral do chvíle, než vst?elil první gól Ligue 1 Conforama, a také z hlavi?ky. Chcete ho za to? Zde máme mnoho Fotbalové dresy s kvalitou pro vás. Ve frenetickém setkání na Allianz Riviera dokázal Alves první gól Ligue 1 v 82. minut?, kdy Angel Di Maria zrušil 17minutový otevíracík Allana Saint-Maximina.

V takovém p?ípad? byl Nice, který ude?il první ranu, když si Saint-Maximin vyst?elil do vedení 17 minut po útoku proti terorismu. Na konci ?tvrtého polo?asu vyhrál PSG, když Kylian Mbappe vid?l, že branka správn? zakazuje útok. Poj?me nosit dresy Paris Saint Germain, aby o?ekávali jejich výkon! Alves nebyl tak zbyte?ný, když se setkal s Rabiotovým 82. minutovým doru?ením a sest?elil záhlaví, aby ho získal. Ale PSG by nebylo pop?eno deváté po sob? jdoucí ligové vít?zství, nebo? Alves m?l kone?né slovo, Pa?ížané se blíží jistotám, aby získali titul s 17 bodovým náskokem nad Monakem na vrcholu.

March 14 Juventus skon?il v Serii A poprvé od zá?í Sidst udgivet den 14-03-2018

Real Madrid, Liverpool v úterý, Manchester City a Juventus ve st?edu. Fotbalová Liga mistr? zná polovinu ?tvrtfinalist?, zbývající ?ty?i je doplní p?íští týden. Juventus Turín nezaváhal a v dohrávce 26. kola porazil Atalantu Bergamo 2:0. Jste fotbalový fanoušek? Zde máme pro vás mnoho Fotbalové dresy. O branky se postarali Gonzalo Higuaín a Blaise Matuidi. kola italské ligy 2:0 Atalantu Bergamo a po dvanácté výh?e za sebou vedou tabulku o ?ty?i body. Zápas se m?l p?vodn? hrát 25. února, ale byl odložen kv?li sn?hové bou?i. Juventus se dostal do ?ela po?adí Serie A poprvé od zá?í o víkendu, kdy využil slabších výsledk? dosavadního lídra Neapole, a nyní sv?j náskok zvýšil.

Domácí p?ed zapln?ným Wembley po?ád úto?ili, op?vovaná obrana Juventusu nestíhala. Až poté se Juventus dostal k nebezpe?n?jšímu zakon?ení, Pjani? ani Alex Sandro ale Llorise p?ímo neohrozili. Poj?me si nosit dresy Juventus, které jim dávají radost! Výhru favorita potvrdil v 81. minut? st?elou z malého vápna nehlídaný Blaise Matuidi. Domácí p?ed zapln?ným Wembley po?ád úto?ili, op?vovaná obrana Juventusu nestíhala. Problémy m?l p?edevším veterán Barzagli s hbitým Sonem, na protivníky nesta?il ani Chiellini.

March 12 Conte bude mít své hrá?e dob?e vyvrtané Sidst udgivet den 12-03-2018

Manažer Chelsea Antonio Conte varoval své hrá?e, že ve st?edu budou pot?ebovat odvahu a odhodlání proti oponent?m Ligy mistr? UEFA Barcelona. O?ekáváte hru? Zde máme pro vás mnoho Fotbalové dresy. Conte se domnívá, že Chelsea je nejlepší výkon mimo domov p?išel, když se vyrovnal s ?elní dva Eden Hazard a Alvaro Morata proti Atletico Madrid ve skupinách. Nebezpe?í je p?edstava nejvyššího talentu a hrá? schopný vyhrát hry s jediným okamžikem individuálního lesku, ale není úst?edním úto?níkem a on neud?lal žádné tajemství jeho nelibosti za tuto roli.

Conte dodal, že "toto není tým (Chelsea) s velkými zkušenostmi, ale musíme pracovat jako tým a snažíme se být p?ipraveni trp?t chvíli, které musíme trp?t, a v každém okamžiku musíme v?d?t, že m?žeme mít šanci na skóre. "Poj?me si nosit dresy chelsea, abyste si užili hru! Navzdory tomu, že Chelsea vstoupil do druhé etapy jako úto?ník, Fabregas v??í, že spolu se spoluhrá?i m?že vyd?lat šok a varoval Conte, že jeho hrá?i budou dob?e vyvrtáni.

 

March 7 United zvýšila své úsilí Sidst udgivet den 07-03-2018

Vrací se na Old Trafford ?asy Alexe Fergusona? Manchester United p?edvedl v pond?lní dohrávce 29. Manchester United po inkasované brance p?evzal iniciativu v držení mí?e, optická p?evaha ale host?m šance nep?ivedla. Crystal Palace ješt? nikdy Manchester United v Premier League neporazil a nepovedlo se mu to ani na osmnáctý pokus, i když utkání rozehrál výborn?. Cht?la byste jim jít? Zde máme pro vás mnoho Fotbalové dresy. Na h?išti ale velké rozdíly vid?t nebyly. United za?ali ospale, nehnali se dop?edu a nechali vyniknout domácí outsidery.

Druhá vlna studené sprchy byla pro hosty dostate?ným impulzem. United zvýšili své úsilí a za?aly p?icházet šance. V 55. minut? snížil hlavi?kou Chris Smalling. O vyrovnání se postaral Romelu Lukaku a v záv?ru dokonal obrat svou první ligovou brankou za "Rudé ?ábly" Mati?. Poj?me nosit dresy manchester united, abychom o?ekávali jejich další výkon! Podobné obraty hrá?i United zvládali v ?asech, kdy tým vedl pevnou rukou sir Alex Ferguson. V první minut? nastaveného ?asu o jejich výh?e rozhodl Nemanja Mati?, jehož dalekonosná st?ela skon?ila pod b?evnem domácí brány. Manchester United tak p?ežil klinickou smrt a vyhrál 2:3.

March 5 Hrá?i Manchesteru se rozhodli vyhrát kurz Arsenalu Sidst udgivet den 05-03-2018

Fotbalisté Manchesteru City rozhodli v 28. kole anglické ligy o vít?zství na h?išti Arsenalu už v prvním polo?ase, když p?ekonali branká?e Petra ?echa t?ikrát. Hrá?i City pak po dvou bleskových kombinacích prošli obranou londýnského celku až p?ed ?echa, kterého nejprve prost?elil David Silva a Sané pak v 33. Líbí se ti fotbal? Tady máme pro vás mnoho Fotbalové dresy. V sedmé minut? ?ech chyboval, když nezvládl vyb?hnutí na centr z rohového kopu. N?mecký záložník Ilkay Gündogan z Manchesteru City vytvo?il nový rekord anglické fotbalové Premier League v po?tu p?ihrávek v jednom zápase.

Nový rekord v p?ihrávkách v ned?li stanovil i celý tým kou?e Pepa Guardioly – bylo jich 902. Arsenalu po zm?n? stran nepomohl ke snížení ani pokutový kop za faul na Mchitarjana, protože Aubameyangovu st?elu k ty?i branká? Ederson vyrazil. Nechte nosit dresy manchester city a o?ekávejte jejich výkon! Bernardo Silva se nakonec do?kal gólu hned po zm?n? stran, kdy se po Christensenov? chyb? dostal k mí?i De Bruyne a naservíroval ho portugalskému k?ídlu p?ed prázdnou bránu. Opa?ným extrémem o uplynulém víkendu v Premier League bylo jen 162 p?ihrávek hrá?? Stoke v duelu se Southamptonem (0:0).

February 28 Liverpool prošel výraznou adresou "Branká?" Sidst udgivet den 28-02-2018

Liverpool prošel výraznou adresou "Branká?", kývnutím významu role. V neposlední ?ad? pod Jurgenem Kloppem, jehož oblíbený dop?edný p?ístup klade zvláštní roli na ?íslo jedna. Jste fotbalový fanoušek? Zde máme pro vás mnoho Fotbalové dresy. Liverpool ztratil jen jedenkrát v posledních 19 zápasech v Premier League, takže v tabulce z?stal jen dva body za druhým Manchester United. A?koli Klopp docela nesouhlasil s t?mito snahami, jeho Liverpoolská strana je v prvních 14 zápasech této sezóny neporažená, zbylých p?t.

"Liverpoolova filozofie byla vždy pokro?ilá hra, která pro branká?e je vždy t?žší pokrýt všechno, protože evidentn? musí být brankár ve všechno pokro?ilejší," ?íká Achterberg. Poj?me si nosit dresy liverpool, které jim dávají radost! Mane se domnívá, že Liverpool je dnes schopen porazit n?jaký tým za sv?j den a po n?kolika "obtížných" letech se pohybuje správným sm?rem. Ale pokud se Klopp vyhne porážce, jeho Liverpoolská strana se o krok blíží k emulování Benitezových náro?ných titul? v roce 2009, stejn? jako k tomu skv?lému týmu z roku 1988.

February 26 Lukaku má v této sezon? 13 gól? v Premier League Sidst udgivet den 26-02-2018

Romelu Lukaku nakonec vst?elil sv?j první ligový gól proti Chelsea, protože m?l to trochu zuby a cht?l se dostat po jeho bývalém klubu. Lukaku má v této sezón? 13 gól?, ve spole?ném pátém míst? s Robertem Firminem a Jamiem Vardym a 22 ve všech sout?žích. Máte fotbalový sen? Poj?me nosit Fotbalové dresy, abychom dosáhli našeho snu. ?ekl, že by mu m?l být více respektován jeho rekord. Lukaku nebyl v ned?li jediným ?erveným hrá?em, který se v ned?li objevil, a mladý Scott McTominay byl znovu dán velkým úkolem, když se snažil pozorn? sledovat talismana Chelsea Eden Hazard.

Chris Smalling uvedl, že United by m?l p?inejmenším získat druhé místo v Premier League poté, co porazil Chelsea. Poj?me si nosit dresy manchester united, které uspokojí jeho úsp?ch! Pa?ížka Saint-Germainová hv?zda Thomas Meunier slaví vít?zství Manchesteru United 2-1 proti Chelsea v ned?li tím, že aplauduje výkon Romelu Lukaku ve vít?zství. Lukak?v výkon proti Chelseovi šel n?jakým zp?sobem odpov?d?t kritik?m dop?edu, kte?í ho obvinili, že se nepoda?ilo vyráb?t ve "velkých zápasech" a vytvo?il vít?ze na náhradní Jesse Lingardovou ve druhé polovin?.

 

February 7 t?etí místo bylo Lazio vzdálené 13 bod? za sebou Sidst udgivet den 07-02-2018

Sedm gól? zaznamenal 23. místo Juventus Turín. Generální manažer Juventus Giuseppe Marotta zasáhl prezidenta Aurelia De Laurentiise v Napoli. Lazio - 14 bod? za Napoli na t?etím míst? - dorazí do Neapola zoufale pot?ebují t?i body po back-to-back porážky k AC Milan a Janova. Máme pro vás Fotbalové dresy Mistrovství sv?ta 2018. Juventus zcela ovládl Sassuolo. V deváté minut? Alex Sandro vstoupil do vápna, se dv?ma zásahy následoval záložník Khedira a na konci polo?asu se zvedl na 4: 0 se st?ílením na pól Pjani?.

Juventus získává sílu po sedmi brankovém demolici Sassuolo - p?ekonané hattrickem Gonzalo Higuainem - p?ed páte?ním zápasem v Toskánsku proti nekonzistentní Fiorentin? na 11. míst?. Jste fotbalový fanoušek? Na tebe ?ekají dresy Juventus. Napoli v sou?asné dob? drží v klubu Serie A štíhlý bodový bod nad Juventusem, t?etí místo Lazio vzdálené 13 bod? za sebou. V mezip?istání, hostující Torino hostitel Udinese v ned?li jako shell-šokovaný Sassuolo hledat domácí pohodlí proti Cagliari, s Chievo hostující Janov, který uklidil jejich relegation obavy proti Lazio.

February 5 Pogba ud?lal demotion dob?e Sidst udgivet den 05-02-2018

Manažer Manchesteru Jose Mourinho ?íká, že v lét? po p?íjezdu Alexise Sancheze nebude kupovat dalšího úto?ícího hrá?e. Oni tak naléhav? pot?ebují novou tvá? uprost?ed parku, který Mourinho d?razn? zvažoval zp?sob, jak problém vy?ešit v lednu. Sv?tový pohár 2018 p?ichází a pro vás máme mnoho Fotbalové dresy mistrovství sv?ta ve fotbale 2018. Mourinho ?ekl: "Máme Alexise, [Romelu] Lukaku, [Anthony] Martial, [Marcus] Rashford." Sanchez op?t ukázal svou hodnotu jako stálou východisku a zdrojem úto?né inspirace. Juan Mata byl zaneprázdn?n, elegantní a efektivní ve st?edu.

José Mourinho vylou?il podpis vp?ed v lét?, ale p?iznal, že musí pracovat na "dynamickém" úto?ném zápase jeho strany poté, co Alexis Sánchez ozna?il sv?j debut Old Trafford za sv?j první gól pro klub. Poj?me nosit dresy manchester united, aby o?ekávali skv?lý výkon! Pogba se ve druhém polo?ase dostal do druhého gólu a Mourinho odhalil, že se mu poda?ilo dostat demotion. V lednu mi jeden dob?e umíst?ný zdroj ?ekl, že v??í, že existuje "dobrá šance", že Fred dorazí v lét?. A to tak z?stane.

February 2 Chelsea v ?ím? Sidst udgivet den 02-02-2018

Chelsea si po p?est?elce pod?lila body s ?ímem, Barcelona, Bayern i PSG jasn? vyhrály Brzy se ujali vedení o dv? branky, pak ale t?ikrát inkasovali a tahali za kratší konec. Cht?la byste jim jít? Zde máme pro vás mnoho Fotbalové dresy. Na Stamford Bridge se ?eká ost?e sledovaná bitva. V Londýn? se totiž p?edstaví ?ímský AS, který chce doposud stoprocentní Chelsea obrat o body.

Atléticu, které bylo v posledních dvou sezonách LM ve finále a v semifinále, hrozí vy?azení už v základní skupin?. Na druhý AS ?ím ztrácí t?i body, na Chelsea p?t. Poj?me nosit dresy Chelsea, aby je podpo?ili! "Zklamání z porážky na p?d? Crystal Palace m?žeme zahnat jedin? vít?zstvím proti ?ímu. Ligu mistr? jsme za?ali dob?e a doufám, že navážeme na výkon a výhru na p?d? Atlética," ?ekl obránce Chelsea Marcos Alonso.